چاپ این صفحه

جلسه با مسئول حفاظت زمین و مبارزه با زمین خواری اداره راه و شهرسازی شهرستان اردل

جلسه با مسئول حفاظت زمین  و مبارزه با زمین خواری  اداره راه و شهرسازی شهرستان اردل

611 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در اخبار شهرداری
کد خبر: 775
پشتیبانی

شهرداری

وب سایت: www.ardal-sh.ir/

از آخرین پشتیبانی